Кемпинг
п.Карабалык, трасса Алматы – Екатеринбург 2078км
8-(71441)-3-49-07
8-(71441)-3-49-07